Không Khí Tác Động Cờ Lê 3/8 Inch Vuông Ổ

*Kết cấu búa đập. Sức mạnh nổ * điều chỉnh thuận tiện, Thích hợp cho hoạt động tay đơn * trọng lượng nhẹ ,Mô men lớn * áp dụng cho máy móc,Xe,Xe máy và lắp ráp và sửa chữa công nghiệp khác.

inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
Nhóm của Không khí tác động cờ lê 3/8 inch vuông ổ đã được trình bày ở trên, muốn biết thêm Không khí tác động cờ lê 3/8 inch vuông ổ 3/8 "trọng lượng nhẹ công nghiệp composite tác động không khí wrench, Xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


«
Mã QR
Liên hệ chúng tôi
chào mừng đén với website của chúng tôi ! Hy vọng hợp tác với nhau !