Loại Súng Ngắn Kiểu Tuốc Nơ Vít

Đôi búa hoặc thiết kế cơ chế búa kép,Trọng lượng nhẹ , Độ bùng nổ,mạnh ,Độ bền,Rung động nhỏ,Áp dụng cho đồ gia dụng,đồ nội thất,thiết bị điện,Xe điện,Xe máy và các ngành công nghiệp khác.

inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
Nhóm của Loại súng ngắn kiểu tuốc nơ vít đã được trình bày ở trên, muốn biết thêm Loại súng ngắn kiểu tuốc nơ vít Tua vít không khí công nghiệp và động cơ, Xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


«
Mã QR
Liên hệ chúng tôi
chào mừng đén với website của chúng tôi ! Hy vọng hợp tác với nhau !