Không Khí Công Nghiệp Máy Gia Cố Không Chân Không Jitterbug Sander /

1. Tiêu thụ không khí siêu thấp, tiếng ồn thấp, độ rung. 2. Trọng lượng siêu nhẹ, phù hợp với hoạt động lâu dài. 3. Thiết kế cơ thể ergonomic. 4. Tác động & động cơ ướt nhẹ cho hoạt động lâu dài,Không cần thêm dầu bổ sung để tránh việc làm từ ô nhiễm. 5. Không chân không, chân không tạo ra và chân không trung tâm có sẵn.

inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
Nhóm của Không khí công nghiệp máy gia cố không chân không jitterbug sander / đã được trình bày ở trên, muốn biết thêm Không khí công nghiệp máy gia cố không chân không jitterbug sander / Trung tâm chân không / tự tạo ra máy hút rung chân không, Xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


«
Mã QR
Liên hệ chúng tôi
chào mừng đén với website của chúng tôi ! Hy vọng hợp tác với nhau !